top of page

產品

mgx_front-right_main.png

MG-X

專業多功能閃光燈

MG10-3_2x.png

MG10

多功能無線閃光燈

i60A_250x_2x.png

i60A

NAS 無線閃光燈

AirR_250x_2x.png

Air R

NAS 接收器

MG60_ps01.jpg

MG60

專業多功能閃光燈

MG8_ProductPage_edited.jpg

MG8

多功能無線閃光燈

Di700A_250x_2x.png

Di700A

NAS 無線閃光燈

MG80Pro_FR_L-web.png

MG80 Pro

多功能無線主/副閃光燈

Air10s_250x_2x.png

Air 10s

多功能 NAS 主控器

Air1_250x_2x.png

Air 1

NAS 主控器

NAS 系統
i600_250x_2x.png

i600

多功能機頂閃光燈

i40_250x_2x.png

i40

機頂閃光燈

i400_250x_2x.png

i400

機頂閃光燈

MF18_Front_A(no bg)_blue-250x.png

MF18

環形閃光燈

非NAS 系統
PS8_250x_2x.png

Power Pack PS8

外置電源

CU-90TW@2x.png

CU-90W/T

折疊傘

LightShaper.png

Shaping Kit

營造光影

RefCase_B_L.png

RF-80W/S

銀白雙面可折疊反光板

配件
LS50C_250x_2x.png

LS-50C

最輕的閃光燈架

RH-100C@2x.png

RH-100C

反光板支架

LS55C_折畳み_L 3.jpg

LS-55C

全碳纖維閃光燈架

LS-20CS-FullSet-product-icon.png

LS-20CS

隨身攜帶小裝備

LS65C_close_product-page.png

LS-65C

最高閃光燈架

已停產產品

已停產產品
180px_mg8000.jpg

MG8000

Di700A_250x_2x.png

Di700

Di600_FR_L.jpg

Di600

di28_product.jpg

Di28

866MKII_S_Lfront(HR).jpg

Di866 Mark II

180px_622mkii_2.jpg

Di622 Mark II

di466_product.jpg

Di466

PS300b.jpg

Power Pack PS300

di866.jpg

Di866

di622_product.jpg

Di622

466_product_shot_hk.jpg

Di466 FT

sc01_product.jpg

Universal Shoe Cord SC-01 SC-01

bottom of page